Courses 
Wizualna analiza danych (SAS)This course requires an enrolment key
Zarządzanie przepływami informacji (BPM, Workflows)This course requires an enrolment key
Organizacja procesów zarządczych (SharePoint)This course requires an enrolment key
Hurtownie danych (SQL Server)This course requires an enrolment key
Przetwarzanie danych ETL (SQL Server)This course requires an enrolment key
Metody Data Mining (SAS)This course requires an enrolment key
Analiza wielowymiarowa i przestrzenna (SAS)This course requires an enrolment key
Prognozowanie i symulacje (SAS)This course requires an enrolment key
Automatyzacja przetwarzania danych (SAS/Makra)This course requires an enrolment key
Eksploracja i wizualizacja danych (Statistica)This course requires an enrolment key
Metody statystyczne w badaniach rynku (Statistica)This course requires an enrolment key
Informatyka gospodarcza (2)This course requires an enrolment key