Courses 
Programowanie i administracja baz danych OracleThis course requires an enrolment key
Statystyczna analiza danych (Statistica)This course requires an enrolment key
Modelowanie i analiza danych ekonomicznych (Excel)This course requires an enrolment key
Podstawy statystyki matematycznej (Excel)This course requires an enrolment key
Informatyka gospodarcza (1)This course requires an enrolment key
Podstawy statystyki opisowej (Excel)This course requires an enrolment key
Projektowanie baz danych ExcelThis course requires an enrolment key
Obsługa platform wirtualnychThis course requires an enrolment key
Projektowanie baz danych (Access)This course requires an enrolment key
Platforma edukacji multimedialnejThis course requires an enrolment key
Podstawy programowania (VBA)This course requires an enrolment key
Programowanie i administracja baz danych (SQL Server)This course requires an enrolment key
Zaawansowane przetwarzanie danych (SAS/SQL)This course requires an enrolment key
Przetwarzanie i analiza danych (SAS)This course requires an enrolment key