Kursy 
Programowanie i administracja baz danych OracleKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Statystyczna analiza danych (Statistica)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Modelowanie i analiza danych ekonomicznych (Excel)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Podstawy statystyki matematycznej (Excel)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Informatyka gospodarcza (1)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Podstawy statystyki opisowej (Excel)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Projektowanie baz danych ExcelKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Obsługa platform wirtualnychKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Projektowanie baz danych (Access)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Platforma edukacji multimedialnejKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Podstawy programowania (VBA)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Programowanie i administracja baz danych (SQL Server)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Zaawansowane przetwarzanie danych (SAS/SQL)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Przetwarzanie i analiza danych (SAS)Kurs wymaga klucza dostępu do kursu